HMS for ledere

HMS kurs for ledere 1 dags kurs

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Kurset følger Arbeidstilsynets anbefaling for opplæring av ledere og gir kursbevis som tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring.

Introduksjonspris; 2200,-

TEMA

• Arbeidsmiljøloven m/forskrifter
• Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
• Vernearbeidet
• Arbeidsgivers plikter
• Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
• Verneombudets funksjon og oppgaver
• Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver

• Bedriftshelsetjenesten
• Arbeidsmiljøfaktorer
• Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
• Inkluderende arbeidsliv
• Psykososiale arbeidsmiljø
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid

 

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *