Konflikter

Konflikter i arbeidslivet er langvarige, samtidig vet vi at konflikter øker faren for nedsatt arbeidsevne.

Konflikter kan oppstå når et sett mål, behov eller interesser ikke stemmer overens med et annet sett. Noen konflikter kan være stimulerende og bidra til læring og utvikling, mens andre kan resultere i tapt produktivitet, fiendtlighet i organisasjonen og helseproblemer. Noen slike negative konflikter blir av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse definert som dårlige relasjonelle forhold, vold, mobbing og trakassering.

Kilde: Stami.no

Konflikter i ett lov perspektiv

Arbeidsmiljøloven utløser både rettigheter, plikter og krav hos partene. Arbeidsmiljøloven beskytter likeledes arbeidstaker mot:

  • Uheldige psykiske og fysiske belastninger
  • Krenking av integritet og verdighet
  • Utilbørlig opptreden
  • Trakassering

Det innebærer at arbeidsgiver har plikt til å kartlegge, risikovurdere og sette opp en handlingsplan med forslag til tiltak og oppfølging. Arbeidstaker har likeledes plikt til å medvirke.

Er konflikten allerede oppstått er det tilrådelig og innhente ekstern hjelp, særlig hvis konflikten er oppstått mellom ledelse og ansatte. IKraft HMS kan hjelpe til med fakta undersøkelser og som en nøytral tredjepart være megler. Vi bidrar også med vurderinger hvorvidt lover og forskrifter er overholdt/brutt.

Mobbing

Se psykososialt arbeidsmiljø