Sykefraværsoppfølging

Arbeidsgiver har ett ansvar for å tilrettelegge og følge opp sykemeldte på arbeidsplassen. Det er ett krav at det skal være dialog mellom den ansatte og arbeidsgiver.

Vi har kompetanse og erfaring og vil bistå våre kunder i denne prosessen. For å hjelpe bedriften å følge regelverket og for å få arbeidstaker tilbake i arbeid raskest mulig hjelper vi med dialogmøter, oppfølgingsplan og tilrettelegging.