Omstilling og oppsigelse

Arbeidsgiver plikter å vurdere de konsekvenser en omstilling får for arbeidsmiljøet. Etter en slik risikovurdering skal det planlegges og gjennomføres tiltak for å redusere uheldige konsekvenser av omstillingen. IKraft har kompetanse til å være en rådgivende part i hele prosessen fra planlegging til oppfølging i etterkant av en omstilling/oppsigelse.

En slik prosess om den blir feil håndtert kan skape store psykososiale konsekvenser både for de involverte og de som er igjen på arbeidsplassen. Dette kan igjen resultere i økt sykefravær, tap av det gode arbeidsmiljøet og tap av produksjonsevne.

Riktig håndtert kan den skape muligheter for vekst, læring og personlig utvikling.