Vernerunder

En vernerunde gjennomføres etter behov, det er vanlig at disse gjøres minst en gang i året. Hensikten med en vernerunde er å innhente informasjon i HMS arbeidet. Vernerunden er ikke konkret hjemlet i lov eller i forskrifter, men et nyttig verktøy for å oppnå disse. Jevnlige vernerunder er ett verktøy som benyttes for kontinuerlig revisjon av bedriftens HMS-arbeid. Vernerunde brukes for å planlegge og gjennomføre kontroll av arbeidsplass, utstyr, anlegg og arbeidsmiljø for øvrig.

Det er vanlig at verneombud og daglig leder utfører disse sammen, men det kreves en god innsikt i lover, forskrifter og rutiner. Samtidig kreves det en viss innsikt i hvordan å avdekke farer. IKraft HMS kan hjelpe dere med å planlegge, gjennomføre og evaluere vernerunder på en effektiv måte. Vi hjelper dere med å kartlegge farer, utfordringer og problemer.