Investigering

Er en ekstern evaluering av uhell/ulykker. Dessverre skjer uhell i arbeidslivet og dette kan gå utover miljø, liv, helse og materielle verdier. I ettertid av en hendelse kan det være ønskelig å innhente årsakssammenhenger med tanke på det videre HMS arbeidet. IKraft HMS kan være en nøytral part i dette arbeidet. En investigering tar ikke hensyn til rettslig skyld og ansvar. Den gir derfor ett bredere bilde enn de utredninger offentlige etater gjør. Omfanget av investigeringen avgjøres av uhellets art.

Metodikken er tredelt

  • Innhenting av fakta om hendelse
  • Evaluering av operativ håndtering samt etterlevelse av styringssystem
  • Utarbeiding av tilrådinger til bedriften