Samsvarsvurdering

Er en systematisk gjennomgang av HMS-systemet for å sikre at det er oppdatert i forhold til regelverk og andre rammevilkår. IKraft HMS anbefaler at dette gjøres minimum en gang i året. Det kan være vanskelig å følge med på endringer i regelverk og rammevilkår. IKraft har kompetansen og rutinene som gjør denne oppgaven kostnadseffektiv.