Medarbeiderundersøkelser og Lederevaluering

Medarbeiderundersøkelser

Gjennom vår partner B2S Research tilbyr vi komplette medarbeiderundersøkelser og oppfølgning og tolkning i etterkant av en undersøkelse.

En god medarbeiderundersøkelse bør bidra både til økt trivsel og velvære blant de ansatte og til å øke virksomhetens evne til å skape verdier for sine kunder og eiere.

B2S tilbyr komplett gjennomføring av medarbeiderundersøkelser som gir et helhetlig bilde av både hvor tilfredse de ansatte er med arbeidsplassen og hva de selv mener må til for å kunne skape enda større verdier. B2S tilbyr både skreddersydde og tilpassede undersøkelser og tilbyr i tillegg aktuelle norske benchmarkdata.

IKraft HMS vil bidra med tolkning og tiltak for videre forbedring av arbeidsmiljøet.

B2S Research – Medarbeiderundersøkelser

B2S 360

B2S 360 © er et verktøy for virksomheter som ønsker en rask, kostnadseffektiv og profesjonell gjennomføring av 360-graders lederevalueringer. Verktøyet kan tilpasses ulike gjennomføringsmetoder og rapporteringsønsker og er derfor og velegnet for konsulentvirksomheter som ønsker en bedre plattform for sine lederutviklingsprogrammer.

  • Målepunkter

I en 360-graders lederevaluering evalueres ledere som oftest av sine overordnede, underordnede og sideordnede kolleger. Ofte suppleres dette med at lederen i tillegg gjennomfører en egenevaluering og noen ganger evalueres en leder og av sine kunder. Hver av disse gruppene refereres ofte til som målepunkter. B2S 360s fleksible struktur lar oss definere akkurat hvor mange målepunkter som skal inngå i en undersøkelse.

Les mer om B2S her http://b2s.no